Wereldwijd privacybeleid
LogicNow

Laatst bijgewerkt: oktober 2014

Een van onze belangrijkste waarden bij LogicNow is om de best mogelijke klant-ervaring te bieden. Op basis van deze filosofie willen we ervoor zorgen dat u zich altijd goed geïnformeerd vindt en op uw gemak voelt met hoe wij informatie verzamelen en bekendmaken.

LogicNow respecteert uw persoonlijke privacy.

Wij verplichten ons om uw persoonlijke informatie die wordt verzameld tijdens het bezoek aan onze website of die aan ons wordt verstrekt in verband met onze diensten, softwaretoepassingen of sociale-mediasites wordt verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de gegevensbescherming. LogicNow beschermt uw informatie met behulp van geavanceerde vrijwaringssprocedures.


Inleiding

LogicNow en haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen ("wij/ons") respecteren uw privacy en zijn gehouden aan de bescherming ervan door naleving van dit privacybeleid (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid (samen met de gebruiksvoorwaarden en andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) beschrijft het soort informatie dat wij van u verzamelen via het gebruik van onze producten en/of diensten (“Producten”), of het gebruik van deze website www.controlnow.nl (onze "Website"), de wijze waarop die informatie mag worden gebruikt of bekendgemaakt door ons en de waarborgen waarvan we gebruik maken om deze te beschermen.

Onze Website en Producten kunnen links naar websites van derden bevatten die niet onder dit Privacybeleid vallen. LogicNow raadt u aan om de privacy-verklaringen van andere websites en toepassingen na te lezen, zodat u op de hoogte bent van hun informatiepraktijken.

We hebben dit Privacybeleid zo duidelijk en beknopt mogelijk vorm gegeven. Lees het zorgvuldig na om ons beleid met betrekking tot informatie te begrijpen en om te begrijpen hoe wij omgaan met informatie. Door het gebruik of door het bezoeken van onze Website of de Producten, stemt u in met de verzameling, het gebruik en bekendmaking van informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Dit Privacybeleid mag naar eigen inzicht worden gewijzigd en uw voortgezet gebruik van de Website of de producten wordt beschouwd als een aanvaarding van deze wijzigingen, controleert u daarom periodiek voor updates.Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt

We verzamelen informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt op onze Website, via sociale media of via het gebruik van de Producten, inclusief maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of financiële informatie, in de volgende omstandigheden:

 • Accounts – wanneer u zich registreert voor een account of Producten of onze Website

 • Ondersteuning – wanneer u om ondersteuning, diensten of informatie verzoekt betreffende de Producten op onze Website

 • Wedstrijden en Promoties – wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête

 • Correspondentie – wanneer u contact met ons opneemt

 • Transacties en bestellingen – wanneer u transacties uitvoert via onze Website of Producten koopt inclusief op proefbasis of upgrades


Indien u er voor kiest om de persoonlijke informatie waarom wij verzoeken niet te verstrekken, kunt u nog steeds het grootste gedeelte van de Website bezoeken, maar het kan zijn dat u niet in staat bent om bepaalde opties te gebruiken die communicatie vereisen. Het is aan u om te beslissen of u verder wilt gaan met een activiteit waarbij wordt verzocht om persoonlijke informatie.Informatie die wij kunnen verzamelen

We kunnen gebruik maken van verschillende veelgebruikte internet-technologieën voor het automatisch verzamelen van statistische of samengestelde niet-persoonlijke informatie over uw interactie met onze Website of de Producten Dit kan gebruiksgegevens over uw computer, laptop, mobiele telefoon of andere elektronische apparatuur zoals internet protocol (IP) adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina's die u bezoekt, verwijzende/exitpagina's, besturingssysteem, datum/tijdstempel en andere interacties met onze Website of de Producten omvatten. We analyseren deze informatie om inzicht te verkrijgen in de behoeften van onze klanten en om op basis hiervan, onze Website en Producten voortdurend te verbeteren.

Indien we enige informatie koppelen aan of associëren met persoonlijke informatie behandelen we de gecombineerde informatie als vertrouwelijke informatie. Verder gebruiken en onthullen we alleen niet-persoonlijke of geanonimiseerde informatie die uitsluitend is verzameld met passieve middelen in samengestelde vorm of in niet-persoonlijke geanonimiseerde vorm. Waar volgens lokale wetgeving, IP-adressen en dergelijke worden beschouwd als persoonlijke informatie, zullen wij deze als zodanig behandelen.  

Cookies - LogicNow maakt gebruik van cookies om gebruikersvoorkeuren te volgen en onze Website en producten te verbeteren. Meer informatie over cookies [hier] hyperlink naar cookiebeleid.

Webbakens - Webbakens ook pixeltags genoemd zijn elektronische afbeeldingen op een website, waarmee we het aantal gebruikers die de website hebben bezocht kunnen tellen en andere aan de website gerelateerde statistische informatie kunnen verkrijgen. Webbakens worden niet gebruikt voor toegang tot uw persoonlijke informatie op de Website en worden uitsluitend gebruikt voor het verzamelen van samengestelde statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de Website.

Web Analyse - We verzamelen tevens niet-persoonlijk identificeerbare informatie (zelf of door gebruik te maken van diensten van derden) met het gebruik van web anaytic tools. We gebruiken diensten van derde partijen die traceertechnologieën verzamelen van samengestelde statistische gegevens omtrent gebruik en volume over interacties op onze Website en Producten.

Reclametechnologieën van Derde Partijen - Daarnaast kunnen we gebruik maken van derde partijen zoals Google om displayreclame of remarketingdiensten uit te voeren op onze Website. Deze diensten verzamelen en gebruiken gegevens die ons kunnen helpen om advertenties af te stemmen op uw behoeften op basis van uw gebruik van onze Website en/of Producten. Derde partijen kunnen gebruik maken van cookies en webbakens om niet-persoonlijke informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze Website om u doelgerichte advertenties te bieden.

Zoals altijd respecteren we uw privacy en verzamelen we geen persoonlijk identificeerbare informatie via het gebruik van Google of enige andere dienst van een derde partij. Alle verzamelde informatie wordt uitsluitend gebruikt voor remarketing doeleinden en zal niet worden gebruikt door externe marketingaanbieders voor enig andere doel. Om u af te melden voor Remarketing en Reclame klik hier. Hier kunt u meer lezen over hoe Google de gegevens gebruikt die verzameld worden. Let op: dit betekent niet dat u bent afgemeld voor het ontvangen van reclame. U blijft algemene advertenties ontvangen.Hoe wij informatie gebruiken

We verwerken en gebruiken uw persoonlijke informatie alleen in verband met diensten die zijn gerelateerd aan onze Producten en Website op de volgende wijze:

 • Voor het beheren, besturen en verbeteren van de Producten, diensten en onze Website;

 • Om u de informatie of nieuwsbrieven te leveren over onze Producten of diensten die u van ons verzoekt;

 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen en om u ondersteuning te bieden;

 • Voor het uitvoeren van onze verplichtingen, het verwerken en handhaven van onze rechten die voortvloeien uit overeenkomsten die zijn afgesloten tussen u en ons zoals mededelingen met betrekking tot betalingen en wijzigingen van onze Algemene Voorwaarden en beleid;

 • Om u in staat te stellen om Producten te kopen en downloaden en deel te nemen aan interactieve functies van onze diensten, wanneer u hiervoor kiest;

 • Voor facturering en boekhoudkundige doeleinden;

 • Voor interne doeleinden zoals het uitvoeren van onderzoek en analyse en voor anonieme meldingen intern of extern;

 • Voor marketing en promotionele doeleinden, zodat wij u informatie kunnen bieden over Producten en diensten waarvan wij denken dat u ze zult waarderen.  U kunt zich afmelden voor het ontvangen van deze mededelingen door het volgen van de hieronder beschreven stappen;

 • Voor enige andere doeleinden die we aan u bekend zullen maken wanneer we om uw persoonlijke informatie verzoeken en op grond van uw toestemming; of

 • Om stappen te voorkomen of te ondernemen tegen activiteiten die in strijd zijn of kunnen zijn met de Producteindgebruikerlicentieovereenkomst, de Gebruiksvoorwaarden van de Website of toepasselijke wetgeving.


Nadat u zich heeft geregistreerd voor de Producten behouden we ons het recht voor om u bepaalde mededelingen te sturen met betrekking tot de Producten, zoals service-aankondigingen en administratieve berichten die als onderdeel van het product worden beschouwd. Weest u er zich van bewust dat u zich niet kunt afmelden voor het ontvangen van deze verplichte mededelingen met betrekking tot de producten.Bekendmaking van uw informatie

Tenzij anders beschreven in dit Privacybeleid, zullen we uw persoonlijke informatie niet bekend maken aan derde partijen zonder uw toestemming. Wij mogen persoonlijke informatie die u aan ons heeft verstrekt, wanneer dit noodzakelijk is, bekend maken aan de volgende derde partijen:

 • Bevoegde partners, distributeuren en resellers op grond van de voorwaarden van uw licentie- en servicerelatie met ons en om u te voorzien van lokale technische en klantondersteuning.

 • In het geval van (hetzij verwacht of feitelijk) een fusie of overname, of enige vorm van verkoop van een deel of alle activa van LogicNow, in welk geval de persoonlijke informatie die wij bezitten over u en onze klanten onder de activa valt die wordt overgedragen aan de (potentiële) koper;

 • Directe of indirecte opdrachtnemers en dienstverleners die wij af en toe waar nodig gebruiken voor de ondersteuning van onze bedrijfsvoering bijvoorbeeld, voor de verwerking van bestellingen, facturering en verwerking van creditcards, het leveren van diensten aan u of het uitvoeren van statistische analyse van de Producten en onze Website. Het zal deze dienstenaanbieders worden toegestaan om uitsluitend de persoonlijke informatie te verkrijgen die zij nodig hebben voor het leveren van de dienst in overeenstemming met onze beleidsregels uit hoofde van geheimhoudingsovereenkomsten en niet voor hun eigen doeleinden;

 • Voor de naleving van een wet, beslissing van een rechtbank of andere wettelijke verplichting;

 • Aan een lid van onze groep – houdstermaatschappij en haar dochtermaatschappijen en gelieerde ondernemingen. Deze informatie helpt ons om uw klant-ervaring soepeler en efficiënter te maken.

 • Voor de uitvoering of toepassing van onze Gebruiksvoorwaarden of licentie- en verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten; of

 • Voor de bescherming van de rechten, het eigendom, of veiligheid van LogicNow, onze klanten, of anderen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en verlaging van kredietrisico.


Wij mogen niet-persoonlijke informatie bekendmaken aan de hand waarvan u niet kunt worden geïdentificeerd, aan onze partners of andere derde partijen over hoe onze klanten als groep onze Website en de Producten gebruiken, maar we verkopen of delen geen enkele informatie op persoonlijk niveau.


Uw keuzes en afmelding  

We willen u graag informeren over onze Producten en die van onze partners. U beslist of u wel of niet of u door ons benaderd wilt worden. U kunt ervoor kiezen om u af te melden voor het ontvangen van direct marketing of marktonderzoeksinformatie van ons.

Promotionele Aanbiedingen - Indien u niet wilt dat wij uw persoonlijke informatie delen met andere LogicNow-ondernemingen of gelieerde derde partijen voor promotionele doeleinden, kunt u zich afmelden op het betreffende registratieformulier waarop wij uw gegevens verzamelen. U kunt ook gewoon inloggen op uw account op de Website en uw gebruikersvoorkeuren aanpassen of ons een e-mail sturen met uw verzoek naar legal@logicnow.com.

Afmelden - Elke marketing of promotionele e-mail die wij u sturen, bevat een ‘afmelden’ hyperlink, die u kunt gebruiken als u niet langer promotionele e-mailmededelingen van ons wilt ontvangen. U kunt ook een e-mail sturen naar unsubscribe@maxfocus.com met uw verzoek, en de vermelding ‘Unsubscribe’ in het onderwerp en aangeven welke e-mailadressen u wilt verwijderen van onze mailinglist.

We zullen ervoor zorgen dat uw e-mailadres wordt verwijderd en dat u niet langer promotionele mededelingen van ons zult ontvangen. Houd er rekening mee dat het tot tien werkdagen kan duren om uw verzoek tot afmelding te verwerken en het kan zijn dat u gedurende die periode commerciële e-mails van ons ontvangt.Gebruikersbijdragen

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief persoonlijke informatie, die u bijdraagt om te worden geplaatst, gepubliceerd of getoond op de Website of via sociale media (samen, "Gebruikersbijdragen"). Uw Gebruikersbijdragen worden geplaatst op en verzonden aan de andere gebruikers van de Website op uw eigen risico. Hoewel we de toegang tot bepaalde pagina's beperken, kunt u zelf bepaalde privacy-instellingen instellen voor deze informatie door in te loggen op onze Website. Houd er rekening mee dat geen enkele beveiligingsmaatregel perfect of onfeilbaar is. Bovendien hebben wij geen invloed op het gedrag van andere gebruikers van de Website waarmee u uw Gebruikersbijdragen deelt; wij kunnen er daarom niet voor instaan wie uw Gebruikersbijdragen zal gebruiken of bekijken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen door derde partijen van privacy-instellingen en beveiligingsmaatregelen op deze Website. U begrijpt en erkent dat, zelfs na verwijdering, kopieën van uw Gebruikersbijdragen zichtbaar kunnen blijven in cachegeheugens en gearchiveerde pagina's, of kunnen zijn gekopieerd of opgeslagen door andere gebruikers van de Website. Goede toegang en goed gebruik van informatie die wordt verstrekt door de Website, incusief Gebruikersbijdragen, wordt beheerst door dit Privacybeleid en onze Gebruiksvoorwaarden voor de Website en bekende of veronderstelde schendingen dienen te worden gemeld aan legal@logicnow.com.Toegang tot en corrigeren van persoonlijke informatie

Indien hierom verzocht, zal LogicNow bekendmaken of we persoonlijke gegevens over u hebben opgeslagen en welke gegevens dit zijn. U kunt uw persoonlijke gegevens nalezen en bijwerken door in te loggen op uw account en wijzigingen aan te brengen. Indien u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u klikken op de "Forgot your password?"-link en uw e-mailadres invoeren. U zult een e-mail ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt ook contact met ons opnemen op legal@logicnow.com indien u deze rechten wilt uitoefenen. Hoewel we er naar streven om aan uw verzoek te voldoen, mogen we verzoeken afwijzen die een risico voor de privacy van anderen inhouden, onredelijk of repetitief zijn, disproportionele technische inspanning vereisen of extreem onpraktisch zijn.

Indien u verzoekt om uw account te verwijderen zal dit binnen een redelijke termijn geschieden, maar het kan zijn dat we een gedeelte van uw persoonlijke informatie moeten bewaren uit hoofde van wettelijke verplichtingen, of omdat wij gegronde reden hebben om aan te nemen dat hiervoor een legitieme reden bestaat.Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen

De gegevens die wij van u ontvangen mogen worden overgedragen naar, en opgeslagen op, een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het mag ook worden verwerkt door personeel buiten de EER, werkzaam voor ons of een van onze leveranciers. Dit personeel kan zich onder andere bezighouden met het verwerken van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verstrekken van ondersteuningsdiensten. Door uw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om te verzekeren dat de gegevens veilig en in naleving met dit privacybeleid worden behandeld.

Met betrekking tot de overdracht van gegevens van de EEA naar de verenigde Staten of naar andere landen buiten de EEA, hebben we stappen ondernomen om zorg te dragen voor een adequate bescherming van deze gegevensoverdracht in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingswetgeving. Wij hebben passende gegevensoverdrachtovereenkomsten afgesloten op basis van de standaard contractuele clausules die specifiek zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met het doel om te voorzien in een adequate bescherming voor de overdracht van gegevens tussen LogicNow-entiteiten buiten de EER, indien nodig.


Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Niemand jonger dan 13 jaar mag enige persoonlijke informatie verstrekken aan of op de Website. Wij verzamelen niet bewust informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien je jonger bent dan 13, schrijf je dan niet in op de Website, doe geen aankopen via de Website en stuur ons geen informatie over jezelf. Indien wij uitvinden dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind jonger dan 13 zonder verifieerbare ouderlijke toestemming, zullen we deze informatie verwijderen. Indien u denkt dat wij wellicht in het bezit zijn van enige informatie van of over een kind jonger dan 13, neem dan contact op met ons via legal@logicnow.com.Gegevensbescherming

Wij maken gebruik van door de sector gehanteerde administratieve, technische en fysieke beschermingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onopzettelijk verlies en tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle informatie die u verstrekt wordt opgeslagen op beveiligde servers achter firewalls en wordt streng gecontroleerd. Alle betalingstransacties worden versleuteld met SSL-technologie.

Indien wij u een wachtwoord hebben gegeven (of indien u er een hebt gekozen) voor de toegang tot bepaalde delen van onze Website of Producten, is het uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid ervan te bewaren. Wij vragen u om dit wachtwoord aan niemand bekend te maken.

Helaas is het verzenden van informatie via het internet niet absoluut veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonlijke informatie die wordt verzonden via onze Website of via het gebruik van onze Producten niet garanderen en elke verzending is op eigen risico.Uw Privacyrechten in Californië

California Civil Code Section § 1798.83 geeft de gebruikers van onze Website die inwoner zijn van Californië het recht om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze bekendmaking van persoonlijke informatie aan derde partijen voor doeleinden van direct-marketing tijdens het onmiddellijk aan die periode voorafgaande kalenderjaar. Stuur een dergelijk verzoek per e-mail naar legal@logicnow.com.Wijzigingen in ons Privacybeleid

Het is ons beleid om wijzigingen in ons Privacybeleid op deze pagina te plaatsten. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren. Uw voortzetting van gebruik van de Website of onze Producten wordt beschouwd als uw instemming met deze wijzigingen.

De datum waarop het Privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt is weergegeven bovenaan de pagina.Contactinformatie

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid en onze privacypraktijken kunt u contact met ons opnemen via  legal@logicnow.com

Maatschappelijke zetel


LogicNow Ltd
The Vision Building
20 Greenmarket
Dundee
DD1 4QB
UK


Email: legal@logicnow.com